Beritakan kepada kami amalan apakah yang paling utama? kata seseorang kepada Imam Hambali. Imam Hambali pun menjawab, “Menuntut ilmu”.