Sujana, M.Pd.I.
NIK:
NIP: 197205122005011007
NUPTK: 4844750652200032
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Purwakarta, 12 Mei 1972
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Pendidikan Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
Alamat : Kp. Paratag RT.011/005 Ds. Bojong Barat Kab. Purwakarta

[email protected]