N. Eni Nur'aeni, S.Pd.I.
NIK:
NIP: 197107212007102002
NUPTK: 2053749650300013
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Purwakarta, 21 Juli 1971
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
Alamat : Kp. Cikeris Girang RT.005/002 Ds. Cikeris Kec. Bojong

[email protected]