Jajang Mulyadi, S.Pd.I.
NIK:
NIP: 197602232007011012
NUPTK: 1560754656200021
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Purwakarta, 20 Februari 1976
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
Alamat : Desa Ciawi Tali Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta

[email protected]